VÆRDIG ALDERDOM
Ældres rettigheder i Danmark
Red. Klaus SlavenskyPris kr. 298,- + porto

Hvordan sikres ældre et retfærdigt og trygt liv?
Læs 12 rørende, barske, debatlystne og forstandige bidrag af

Hanne Reintoft - Kirsten Feld - Bjarne Hastrup
Anne Leonora Blaakilde - Flemming Jensen - Ditte Goldschmidt
Georg Metz - Mette Hartlev - Rushy Rashid Højbjerg -
Eva Ersbøll - Knud Vilby - Adil Erdem
Redaktion Klaus Slavensky

FORLAGET ANDEDAMMEN
Postboks 1914
1023 København K

 
 

Bestil

Tilbage til forsiden